Geri
Ürün sepetinize eklendi
Üye Ol Giriş Yap

Çerez Aydınlatma

AKGÜL KALIP MAKİNA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

İNTERNET SİTESI ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 

Sizleri6698 sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunu (“Kanun”), 5651 sayılıİnternet OrtamındaYapılanYayınlarınDüzenlenmesive Bu YayınlarYoluylaİşlenenSuçlarlaMücadeleEdilmesiHakkında Kanun vediğerbağlımevzuatlarauygun,web sitemizde(www.oleocon.com.tr)kullanıldığımızçereztürleri, kullanımamaçlarıveayarları, yönetilmesivesilinmesihakkındabilgilendirmekisteriz.

 

Çerezler, sitemiziziyaretettiğinizde, sitemizindahaverimliçalışmasınısağlayan, ihtiyacınızauygunvehızlıkişiselleştirilmişsayfalarısunan,tarayıcınızaracılığıylabilgisayarınıza, cep telefonuve tablet vd.mobilcihazınızakaydedilenküçükboyutlumetindosyalarıdır.

Çerezler sitemizi ziyaret ettiğinizdeoluşur,süresine göre tarayıcının kapatılmasına kadar geçerli olan “geçici çerezler”, silinceye veya süreleri doluncaya kadar geçerli kalan “kalıcı çerezler” kullanılır.Sitemizceyerleştirilendoğrudan site sunucusunaait“birincitaraf”çerezlerilesitemizdışındaüçüncükişilerin size dahauygunhizmet, ürünveyatekliflersunabilmesiiçinbaşkasunuculartarafındanyerleştirilen“üçüncütaraf”çerezlerbulunmaktadır.

Sitemizde, sosyalağeklentilerdenfaydalanılmaktadır. Bu eklentilerileilgilisosyalağ size aitverilereulaşarakişleyebilirveilgilisosyalağdakihesabınızaaitverilerlebirleştirebilir.Sosyalağlarınkişiselverileriniziişlemeamacı, yöntemleri,süresineilişkindetaylıbilgialmakiçinilgilisosyalağlaraaitkişiselverilerinişlenmesipolitikalarınıinceleyin.

 

Çerez türleri ve kullanım amaçları:

Zorunlu Çerezler: Sitemizin doğru çalışmasında zorunlu olan çerezler, güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Kimlik doğrulama, mevcut oturumbilgilerinin kaybolmaması için kullanılmaktadır.

İşlev Çerezleri: Site ziyaretçilerinin dil, metin font boyu vd. tercihlerinin hatırlanmasını sağlayan çerezlerdir.

Performans ve Analiz Çerezleri: Sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgi toplayarak, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını denetleyen, hataların tespitinde kullanılan çerezlerdir.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Sitemiz veya diğeralanlarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş ortaklarımızla ziyaretçiye kişiselleştirilmiş reklam göstermek ve etkinliğini ölçmek için kullanılan çerezlerdir.

 

Bilgisayar veya mobil cihazınız tarayıcıya ulaştığında, çerez verileriniotomatik olarak kabul eder ve ön tanımlar.


Çerez                                                                                         Açıklama


ŞİRKET gerekli gördüğü durumlarda,sitede çerezleri kullanımdan kaldırılabilir, türleri veya fonksiyonları değiştirebilir veya yenilerini ekleyebilir. Çerez değişiklikleri, güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Ön tanımlı cihazınıza yerleştirilençerezleri, yerleştirilmesini istemiyorsanız, çerezlerin kullanımını reddedebilir, silebilir, erişime kapatabilirsiniz. Bu durumda bazı alanları, düzgün kullanamayabilirsiniz.

Çerezler ve diğer kişisel verilerinizin işlenmesihakkındadetaylıbilgiye,(www.oleocon.com.tr)adresindeyeralanŞİRKETKişiselVerilerinKorunmasıveİşlenmesiPolitikası’ndanulaşabilirsiniz.

Kişiselverileriniziyukarıdabelirtilenamaçlarıngerçekleştirilebilmesiilesınırlıvemevzuatauygunşekildetedarikçilerimiz, kanunenyetkilikamukurumlarıilepaylaşabiliriz

 

ÇerezlerinKullanımıveKontrolü

18 yaşınaltındaysanız,Sitemiziebeveynlerinrefakatialtındaziyaretediniz. EbeveynlerinrefakatiolmadanSitemizdekişiselveripaylaşmayınız.

 

Çerezlerikullandığınız internet tarayıcıayarlarıüzerindenengelleyebilirveyasilebilirsiniz.Aşağıdafarklı internet tarayıcılarıüzerindençerezlerinkullanılmasınıengellemekveyasilmekiçinhangiadımlarınizlenmesigerektiğineilişkinbilgilerverilmektedir:


Bilgisayar;
• Internet Explorer->Araçlar -> İnternet seçenekleri ->Gizlilik->Ayarlar ->Tamam

• Microsoft Edge->Üçnokta ->Ayarlar ->TemizlenecekÖğeleriSeç ->Tamam

• Google Chrome->Ayarlar ->Gelişmiş ->Gizlilikvegüvenlik ->İçerikayarları ->Çerezler ->Tümçerezlerve site verileri -> Web Sitesi->Kaldır

• Mozilla Firefox->Seçenekler ->GizlilikveGüvenlik->Geçmiş->Firefox ayarınıgeçmişiçinözelayarlarıkullansın olarak değiştirin ->Çerezlerigöster->Arama: alanına, çerezlerinisilmekistediğinizsiteninadınıyazın->Silmekistediğinizçerez(ler)iseçin ->Seçilenlerisil->Kapat

• Safari->Tercihler ->Gizlilik ->Web SitesiVerilerini->Bir veyadahafazla web sitesiseçin -> Sil veyaTümünü Sil


Mobil;

Apple Cihazda;

"Ayarlar -> Safari ->Geçmişive Web SitesiVerilerini Sil" adımlarıiletaramageçmişiniziveçerezleritemizleyebilirsiniz.

Çerezlerisilipgeçmişinizitutmakiçin "Ayarlar -> Safari ->İleriDüzey -> Web SitesiVerileri ->Tüm Web SitesiVerilerini Sil" adımlarınıizleyebilirsiniz.

Siteleriziyaretederkengeçmişverilerinintutulmasınıistemiyorsanız;

"Safari ->Sitesimgesi -> Özel ->Bitti" adımlarınıizleyereközeldolaşımıaktif hale getirebilirsiniz.

"Ayarlar -> Safari ->TümÇerezleriEngelle" adımlarıileçerezleriengelleyebilirsiniz. Çerezleriengellediğinizdebazısitelerdüzgünçalışmayabilir.

 

Android Cihazda;

"Chrome uygulaması ->Ayarlar ->Gizlilik ->Taramaverilerinitemizle ->Çerezler, medyalisanslarıve site verileri ->VerileriTemizle" seçeneğiileçerezleritemizleyebilirsiniz.

"Chrome Uygulaması ->Ayarlar -> Site Ayarları ->Çerezler" seçeneğiileçerezlereizinverebilirveyaengelleyebilirsiniz.

 

Diğer ana web tarayıcılarındabuişleminnasılyapılacağıhakkındadahafazlabilgiyi https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya https://www.aboutcookies.org adresindebulabilirsiniz.Sitemizingeridebıraktığıtümçerezleriüçüncü parti yazılımlarla da silebilirsiniz.

 

Veri SahibiHakları

Kanunun “İlgilikişininhakları”nıdüzenleyen 11. maddesikapsamındakitaleplerinizi, ayrıntısınıwww.oleocon.com.tradresindebulunan,ŞİRKETKişiselVerilerinKorunmasıveİşlenmesiPolitikasındadüzenlendiğişekilde, BaşvuruFormunu, FormdabelirtilenadreslerüzerindenŞİRKET’eileterekyapabilirsiniz.Talebinizengeçotuzgüniçindeücretsiz olarak sonuçlandırılır.Talebinizinkarşılanmasıayrıcabirmaliyetgerektirmesihalinde,KişiselVerileriKorumaKurulutarafındanbelirlenecektarifeyegöre,tarafınızdanücrettalepedilebilecektir.

 

                                               Akgül Kalıp Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adres:F.Çakmak Mh. 10625 Sk. 5/C Karatay-Konya/TÜRKİYE

E Posta:[email protected]

Anasayfa Alt Banner İş Ortağı
Anasayfa Alt Banner 2
Anasayfa Alt Banner 2
Anasayfa Alt Banner 2